Team

Our Team

Nikolaos Striligas

Nikolaos Striligas

Owner
Larisa Masko

Larisa Masko

Executive
Dimitrios Ioannou

Dimitrios Ioannou

Network Engineer
Konstantinos Papadimas

Konstantinos Papadimas

Engineer